IMPRINT

Leatherman Europe GmbH
Holterkamp 16
40880 Ratingen, Duitsland

E-mailadres: info-europe@leatherman.com

Vertegenwoordigd door directeurs:
Kevin Hamil, Kris Hamper

Zetel van het bedrijf:
Ratingen, Duitsland

Registratie rechtbank:
Arrondissementsrechtbank Düsseldorf HRB 84319

USt-IdNr:
DE DE321003946

Kevin Hamil, Algemeen Directeur
Kai Olschinski, EU Marketing Director
Reinald Lampe, EU Sales Director
Thomas Immel, Directeur van Finance, HR, ICT en Operations

Als je een klacht hebt, neem dan contact met ons op via [info-europe@leatherman.com] of op 02102 56507 0. Als je van mening bent dat je klacht niet naar behoren wordt afgehandeld, ga dan naar de Onlinegeschillenbeslechting (ODR) op http://ec.europa.eu/odr. Naast ODR neemt Leatherman geen deel aan geschillenbeslechtingsprocedures voor consumentenarbiters en is hiertoe ook niet verplicht.

Disclaimer / Disclaimer:

1. Beperking van aansprakelijkheid
De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorg en naar eer en geweten tot stand gekomen. De aanbieder van deze website aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, volledigheid en juistheid van de aangeboden pagina's en inhoud.
Als dienstverlener is de aanbieder van deze website krachtens § 7 lid 1 van de TMG verantwoordelijk voor de eigen inhoud en verstrekte informatie op deze pagina's in overeenstemming met de algemene wetten. Volgens § 8 t/m 10 van de TMG is de aanbieder echter niet verplicht om de verzonden of opgeslagen informatie van derden te controleren. Verwijdering of blokkering van deze inhoud vindt onmiddellijk plaats vanaf het moment van kennisname van een specifieke inbreuk. Aansprakelijkheid is alleen mogelijk vanaf het moment dat de kennis is verworven.

2. Externe links
De website bevat zogenaamde 'externe links' (links) naar andere websites waarop de aanbieder van de website geen invloed heeft. Om deze reden kan de aanbieder geen enkele aansprakelijkheid voor deze inhoud aanvaarden.
Voor de inhoud en juistheid van de verstrekte informatie is de respectievelijke aanbieder van de gelinkte webpagina verantwoordelijk. Op het moment dat de link gemaakt werd, waren er geen overtredingen herkenbaar. Na melding van een dergelijke inbreuk wordt de link onmiddellijk verwijderd.

3. Auteursrecht/naburige rechten
De op deze website gepubliceerde inhoud, werken en informatie zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht en aanverwante rechten. Elke vorm van duplicatie, verwerking, distributie, opslag en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve auteursrechthebbende. Het ongeoorloofd kopiëren/opslaan van de verstrekte informatie op deze webpagina's is niet toegestaan en is strafbaar.