KENNISGEVING VAN PRIVACYPRAKTIJKEN

LAATST BIJGEWERKT: 30 april 2019

Leatherman Europe GMBH (geregistreerd op Holterkamp 16 40880 Ratingen, Duitsland) is de gegevensbeheerder voor de persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt via de website van Leatherman Europe. Leatherman Europe ('Leatherman', 'we', 'wij', 'onze', of 'ons') erkent dat u het belangrijk vindt hoe informatie over u wordt gebruikt en gedeeld. Deze kennisgeving van onze privacypraktijken (de 'Kennisgeving') informeert u over hoe persoonsgegevens worden verzameld op en via deze Leatherman-website, te vinden op http://www.leatherman.com/de (de 'Website'), hoe we de informatie kunnen gebruiken en met wie we deze kunnen delen. Deze kennisgeving beschrijft ook (i) de maatregelen die we nemen om de persoonsgegevens die we verzamelen te beschermen en (ii) uw rechten met betrekking tot onze verzameling, gebruik en openbaarmaking van persoonsgegevens over u.

Bijwerkingen van deze verklaring. We kunnen deze kennisgeving te allen tijde bijwerken om verduidelijking of kennisgeving te geven van wijzigingen in onze praktijken. Als we wijzigingen aanbrengen, zullen we de legenda onder 'Laatst bijgewerkt' bovenaan deze Kennisgeving herzien. Alle materiële wijzigingen in deze Kennisgeving worden op de Website geplaatst en we raden u aan om van tijd tot tijd terug te komen om ervoor te zorgen dat u op de hoogte blijft van de meest recente versie van de Kennisgeving.

Website voor algemeen publiek. De door Leatherman aangeboden diensten zijn niet gericht op personen die jonger zijn dan zestien (16) jaar. Leatherman verzamelt niet bewust persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) van personen jonger dan zestien (16) jaar. Bezoekers jonger dan zestien (16) dienen geen gegevens op de Website in te dienen of te plaatsen.

GEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

We verzamelen uw persoonsgegevens van u, bijvoorbeeld via onze website, wanneer u accounts bij ons aanmaakt, wanneer u onze producten koopt of wanneer u contact opneemt met de klantenservice. U kunt ervoor kiezen om bepaalde informatie niet te verstrekken, maar dan kunt u mogelijk geen gebruik maken van functies op de Leatherman-website. Persoonsgegevens die we over u verzamelen, kunnen het volgende omvatten:

 • Contactgegevens waarmee we met u kunnen communiceren, zoals uw naam, functie, leeftijd, geboortedatum, voorvoegsel en titel, geslacht, gebruikersnaam, postadres, telefoonnummers, e-mailadres of andere adressen.
 • Relatie-informatie die ons helpt zaken met u te doen, zoals de soorten producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn, contact- en productvoorkeuren, talen, marketingvoorkeuren, demografische informatie, foto's en video's, en enquêtes en vragenlijsten die zijn ingevuld met betrekking tot Leatherman-producten of -diensten.
 • Transactiegegevens over hoe u met ons communiceert, inclusief aankopen, vragen, accountgegevens, bestel- en contractgegevens, leveringsgegevens, facturering en financiële informatie, en informatie over hoe u onze websites gebruikt en ermee communiceert.
 • Informatie over beveiliging en naleving die ons helpt om onze en uw belangen te beschermen, inclusief informatie en documenten voor identiteitsverificatie en fraudepreventie.
 • Technische informatie verzameld door onze website. Wanneer u onze website bezoekt en gebruikt, genereert onze webserver logbestanden die IP-adressen, het type browser of besturingssysteem, de datum en tijd waarop u onze website bezoekt en inloggegevens bevatten. Onze Website maakt ook gebruik van cookies die aanvullende informatie over u kunnen verzamelen. Voor meer informatie zie onze Cookies-pagina.

Google Analytics
Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een service die verkeersgegevens van websites verzendt naar Google-servers in de Verenigde Staten. Google Analytics identificeert geen gebruikers en koppelt uw IP-adres niet aan andere gegevens die Google heeft. We gebruiken rapporten van Google Analytics om ons te helpen het verkeer naar de website en het gebruik van webpagina's te begrijpen. Meer informatie over hoe Google gegevens gebruikt wanneer u onze site gebruikt: https://policies.google.com/privacy/partners

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?
We nemen passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs zijn ontworpen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen accidentele of onrechtmatige vernietiging, verlies, manipulatie, onbevoegde vrijgave of toegang, met name wanneer persoonsgegevens worden overgedragen via een netwerk, en tegen alle andere onrechtmatige vormen van verwerking. Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot geautoriseerde ontvangers, voor zover nodig. We passen uitgebreide informatiebeveiligingswaarborgen toe die in verhouding staan tot de risico's die verbonden zijn aan de verwerking. We hebben deze waarborgen voortdurend aangepast om de operationele risico's te beperken en om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen, rekening houdend met door de industrie geaccepteerde praktijken. We gebruiken ook verbeterde veiligheidsmaatregelen, zoals versleuteling, bij het verwerken van bepaalde persoonsgegevens.

Hoe we de informatie die we verzamelen kunnen gebruiken
We gebruiken uw persoonsgegevens om onze producten en diensten aan te bieden en te verbeteren, met inbegrip van de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van uw bestellingen voor producten of diensten en gerelateerde activiteiten, zoals levering van producten en diensten, klantenservice, account- en facturatiebeheer, ondersteuning en training, en andere diensten met betrekking tot uw aankoop.
 • Uw lopende relatie met ons beheren, inclusief interactie met u, u informeren over onze producten of diensten, onze producten en diensten verbeteren, u informeren over speciale aanbiedingen en promoties, en u voorzien van op interesses gebaseerde advertenties.
 • Het waarborgen van de veiligheid en bruikbaarheid van onze websites, netwerken en systemen, en gebouwen, evenals voor fraudepreventie.
 • Het beheren van onze dagelijkse zakelijke behoeften, zoals de verwerking van betalingen en de financiële boekhouding, productontwikkeling, contractbeheer, websitebeheer, uitvoering, ondernemingsbestuur, audit, rapportage en naleving van intern beleid.
 • Naleving van wettelijke verplichtingen, zoals bescherming tegen verboden of illegale activiteiten, naleving van toepasselijke wetgeving en het vaststellen, uitoefenen en verdedigen van een rechtsvordering.

Deze verwerkingen zijn gebaseerd op de volgende rechtsgrondslagen, voor zover van toepassing, uiteengezet in de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU ('AVG'): (i) de noodzaak om een contract met u aan te gaan of uit te voeren (artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG), (ii) onze wettelijke verplichtingen (artikel 6, lid 1, onder c), van de AVG), (iii) onze legitieme zakelijke belangen (artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG) en (iv) in specifieke omstandigheden, uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG).

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?
We nemen passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs zijn ontworpen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen accidentele of onrechtmatige vernietiging, verlies, manipulatie, onbevoegde vrijgave of toegang, met name wanneer persoonsgegevens worden overgedragen via een netwerk, en tegen alle andere onrechtmatige vormen van verwerking. Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot geautoriseerde ontvangers, voor zover nodig. We passen uitgebreide informatiebeveiligingswaarborgen toe die in verhouding staan tot de risico's die verbonden zijn aan de verwerking. We hebben deze waarborgen voortdurend aangepast om de operationele risico's te beperken en om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen, rekening houdend met door de industrie geaccepteerde praktijken. We gebruiken ook verbeterde veiligheidsmaatregelen, zoals versleuteling, bij het verwerken van bepaalde persoonsgegevens.

Aan wie maken we uw persoonsgegevens bekend?
We delen uw persoonsgegevens om onze producten en diensten te leveren en te verbeteren, aan:

 • Externe dienstverleners om diensten en functies namens ons te leveren of uit te voeren. We kunnen uw persoonsgegevens zo nodig delen om deze diensten en functies uit te voeren. Elke toegang tot die persoonsgegevens is beperkt tot de doeleinden waarvoor de informatie is verstrekt.
 • Openbare of gerechtelijke autoriteiten en instanties zoals vereist door de wet. We kunnen ook informatie openbaar maken aan derden, inclusief juridische adviseurs, wanneer dat nodig is voor de indiening, uitoefening of verdediging van juridische claims of om onze rechten anderszins af te dwingen, onze eigendommen te beschermen, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van anderen te beschermen, of wanneer dat nodig is ter ondersteuning van audits, naleving en bestuursfuncties.
 • Derden die betrokken zijn bij bedrijfsoverdrachten. We kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan een partij die het eigen vermogen of de activa van Leatherman of haar bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk verwerft in het geval van verkoop, fusie, liquidatie, ontbinding of verkoop of overdracht van de aanzienlijke activa van Leatherman of een van haar bedrijfsactiviteiten. We kunnen dergelijke gegevens ook overdragen aan en delen met onze gelieerde ondernemingen binnen de groep, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Dragen jullie persoonsgegevens over buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?
We kunnen uw persoonsgegevens overdragen naar landen buiten de EER waarvan de Europese Commissie niet heeft vastgesteld dat ze een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden. Bij een dergelijke overdracht zorgen wij ervoor dat er passende waarborgen voor gegevensbescherming zijn, zoals standaardcontractbepalingen, of dat u met een dergelijke overdracht hebt ingestemd. Voor een kopie van het relevante overdrachtsmechanisme of aanvullende informatie over de overdrachten kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Welke opties en rechten heb ik met betrekking tot mijn persoonsgegevens?
U hebt recht op:

 • toegang tot uw persoonsgegevens;
 • het verzoeken om persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen, door te geven aan een andere persoon of te beperken.
 • het intrekken van de toestemming die u hebt gegeven voor onze verwerking van uw persoonsgegevens;
 • bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor welk doel dan ook, inclusief direct marketing.

Vul een aanvraagformulier voor rechten in als u een of meer van deze rechten wilt uitoefenen. Voordat we uw verzoeken verwerken, kunnen we u vragen om informatie te verstrekken om uw identiteit te verifiëren. In bepaalde situaties, en afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, kunnen we niet in staat zijn of niet verplicht zijn om uw verzoek geheel of gedeeltelijk in te willigen. We hebben het recht om verzoeken die duidelijk ongegrond of buitensporig zijn, bijvoorbeeld vanwege hun repetitieve karakter, te weigeren en/of een geldelijke vergoeding in rekening te brengen. U hebt op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming het recht om een klacht in te dienen bij de relevante gegevensbeschermingsautoriteit.

Afmelden voor Direct marketing
U kunt ervoor kiezen om geen marketing-e-mailberichten van ons te ontvangen door te klikken op de link 'Afmelden' in onze marketing-e-mails, uw e-mailvoorkeuren aan te passen via de hyperlink op de pagina 'Mijn account' op de website, of door contact met ons op te nemen zoals gespecificeerd in de sectie 'Contact opnemen' hieronder. U zult nog steeds servicegerichte, administratieve communicatie van ons ontvangen, omdat u zich niet kunt afmelden voor het ontvangen van dergelijke administratieve communicatie.

Links
Deze website kan links bevatten naar websites of webpagina's die niet door Leatherman worden beheerd. Zodra u de website verlaat, raden we u aan het toepasselijke privacybeleid van de website van derden te lezen over, onder andere, hoe ze omgaan met persoonlijke informatie die ze van u verzamelen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die niet zijn aangesloten bij Leatherman, het gebruik van die websites of het privacybeleid van die websites.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?
We bewaren uw persoonsgegevens zolang dit nodig is voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring zijn beschreven of zoals toegestaan onder de toepasselijke wetgeving. We bewaren uw persoonsgegevens ook zoals vereist onder het toepasselijke bewaarbeleid of zoals anderszins aan u is gecommuniceerd (we kunnen bijvoorbeeld uw transactiegeschiedenis bewaren, zodat u eerdere aankopen kunt bekijken).

Updates van deze Privacyverklaring
Deze Privacyverklaring kan periodiek en zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt in navolging van veranderingen in onze praktijken op het gebied van persoonsgegevens. We zullen een duidelijk zichtbare kennisgeving op onze website plaatsen om u op de hoogte te stellen van eventuele belangrijke wijzigingen in onze Privacyverklaring. Controleer deze pagina ook regelmatig om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen.

Hoe contact met ons op te nemen
Als u een onopgeloste kwestie hebt over uw privacy of over gegevensgebruik waar wij niet voldoende op hebben gereageerd, of als u vragen of opmerkingen hebt over deze Kennisgeving, of als u wilt dat we informatie over u of uw voorkeuren bijwerken, neem dan contact met ons op via e-mail op info-europe@leatherman.com

U kunt ook schrijven naar:
Leatherman Europe GmbH
Holterkamp 16
40880 Ratingen, Duitsland
info-europe@leatherman.com